Digital Fotografering

Oversigt

Her er en oversigt over indholdet i denne præsentation. Præsentationens formål er at introducere dig til digital fotografering, og inddrage dig i nogle af de forhold, som kan gøre sig gældende når man skal vælge opløsning og kompressionsgrad.

Gå til Introduktion

Introduktion

Her introduceres grundprincipperne for digital fotografering, herunder hvad er et digitalt billede, og hvordan fungerer et digitalkamera.

Gå til Valg af

Valg af

Dette er en grundigere gennemgang af hvilke konsekvenser indstilling af opløsning og kompression har for et digitalbillede.

Gå til anvendelse

Anvendelse

Vi gennemgår hvordan man kan spare plads på sit hukommelseskort ved at vide hvad man skal bruge billedet til.

Gå til Motiver

Motiver

Her vises effekten af ændring af opløsning og kompression på forskellige typer billeder/motiver.

Start præsentationen »